Werkwijze

Fazenda richt zich voornamelijk op cliënten met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Deze beperkingen belemmeren de clientèle bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen. Deze keuze is gemaakt omdat onze ervaring ons geleerd heeft dat dit een doelgroep is die vaak nergens terecht kan en veel afwijzing ervaart. Door deze continue afwijzing ontstaat er een neerwaartse spiraal waardoor het probleemgedrag excellereert. Deze neerwaartse spiraal willen wij als Fazenda doorbreken met het bieden van een daginvulling in een veilige omgeving. Binnen deze veilige omgeving kunnen cliënten op zoek gaan naar hun interesses en kwaliteiten. Om deze reden wordt er niet gewerkt met vast omlijnde taken maar wordt er gewerkt met de rehabilitatiemethodiek. Het doel van deze techniek is om de cliënten te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen zodat ze kunnen werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij dat zelf willen. De eigen wensen van de client staan dus op de voorgrond en het doel is een bewustwording over henzelf teweeg te brengen. Voor iedere client wordt er dus ook een individueel plan gemaakt volgens de technieken van de rehabilitatie methodiek.